Değerlerimiz-tr
İK Prensipleri
TEMSALI olmaktan gurur duyarız.
Birlik olmanın gücüne inanırız.
● Değişime öncülük eder, değişimi önce kendimizde başlatırız.
● İşimize hayal gücümüzü katarız.
● Bilginin saklandıkça değil, paylaşıldıkça değerli olduğuna inanırız.
● Tüm çalışanlarımıza eşit mesafede dururuz.
● Önce “insan ” anlayışı ile çalışırız.
● İyi yapılan her şeye TEŞEKKÜR EDERİZ.
● Etkin geribildirimin önemine inanırız.
● Karşılıklı SAYGI olmazsa olmazımızdır.
● Görevlerimizi Temsa değerleri çerçevesinde yerine getiririz.
● İşimizi doğru yaparız ve herkesi sadece işini yapması yönünde yönlendiririz.
● Problemlerle değil, çözüm önerilerimizle hareket ederiz.
● Çevremize pozitif enerji yayarız.
● İş – özel hayat dengesine dikkat ederiz.
● Adalet, güven, iletişimin gücüne inanırız.
● Bireysel menfaatlerin, şirketimizin ve ülkemizin menfaatlerinin önüne geçmesine izin vermeyiz.
İletişim Ajandamız
Temsa Aktüel
Temsalı gündemi aktüel dergilerinden takip ediyor. İç iletişim dergimiz Temsa Aktüel tüm etkinliklerimiz ve çalışanlarımızdan haberlerle iki aylık periyotlarla Temsalılarla buluşmaktadır.

TAİT
Çarşamba günlerinin iletişim platformu TAİT, ısınma oyunları, indoor aktiviteler ve sürpriz ödüllerle Temsalılara iletişim dolu bir gün sunuyor.
Farklı eğitim materyalleri kullanılarak oluşturulan oyunlarda, katılımcılar bir metafor olarak Temsa Değerlerini oluştururken, yetkinliklerini de geliştirme fırsatı yakalıyorlar. Günün sonunda güçlü bir takım olabilmenin yollarını öğrenen Temsalılar birlikte yedikleri öğle yemeği ile etkinliği tamamlıyor.

3E1K
Ekip olmaya yönelik çalışmalarımızı artırmak ve etkin karar alma yetkinliğimizi geliştirmek üzere Genel Müdürümüzün liderliğinde her hafta 3E1K Çalıştayları gerçekleştiriyoruz.

Bölümler Arası İletişim Seansları
İletişimin başarının en temel faktörlerinden biri olduğuna inanırız. Bu nedenle doğru iletişim kanalları oluşturur ve bu kanallarımızı daima açık tutmaya çalışırız. Temsa kültürünün bir parçası olan bölümler arası iletişim seansları bizi biz yapan en güçlü özelliğimizdir.

Kariyer Yolculuğu
Eğitim & Gelişim
Kişisel gelişimi desteklemek, çalışanlarımızın beceri ve yetkinliklerini geliştirmek, deneyimlerini paylaşabilecekleri bir ortam oluşturmak, farkındalık ve sinerji yaratmak amacıyla farklı başlıklarda eğitim programları düzenlenmektedir. Mesleki açıdan gelişim sağlayabilmek için Temsa Akademi, eğitim ve gelişim faaliyetlerini yürütmektedir. Bu amaçla organize edilen eğitim faaliyetlerini 4 grupta açıklayabiliriz:

* Temsa içi Eğitimler
* İK Gelişim Planı Eğitimleri
* Teknik Eğitimler
* Sabancı Holding Eğitimleri

Performans Yönetim Sistemi
Temsa vizyonu, misyonu ve stratejik hedefleri doğrultusunda oluşturulan iş hedefleri ve yetkinlikler ile performans odaklı çalışma anlayışını güçlendirmek, çalışanların gelişimlerini sağlamak amacıyla tüm çalışanlarımıza Performans Yönetim Sistemi uygulanmaktadır.
Performans Yönetim Sistemimizin temel hedefleri:

* Sürekli geribildirimlerle şirket hedeflerine ulaşmak
* Yönetici ve çalışanlar arasında yapıcı ve açık ilişkiler kurmak
* Temsa genelinde sürekli gelişim kültürünü oluşturmak
* Temsalıları doğru ve objektif kriterler üzerinden değerlendirmek

Yedekleme Planı
Kariyer yönetiminde amacımız çalışanlarımızın üstlendikleri rollerde deneyim, bilgi ve becerilerini artırmak, onları doğru şekilde değerlendirmek ve yönlendirmektir.

Çalışanlarımızın fark yaratan davranışları ve başarılı sonuçları doğrultusunda terfi, nakil ve görev değişikliği gibi uygulamalar ile çalışanlarımıza farklı kariyer fırsatları da sunulmaktadır.

Yedekleme planları ise yılda bir kez Temsa organizasyon yapısının ve çalışanlarının, şirketin orta ve uzun vadeli stratejik hedefleri ışığında gözden geçirilmesi amacıyla yapılmaktadır.

Ücretlendirme ve Yan Menfaatler
Ücretlendirme ve yan menfaat sistemimiz çalışanlarımızın yetkinliklerinin, eğitim ve iş tecrübelerinin esas alındığı iş değerleme sistemi üzerinden yapılandırılmıştır.

Ücretler, her yıl yapılan Performans Değerlendirme sonuçları ve piyasa ücret araştırmaları dikkate alınarak Ocak ayında güncellenmektedir. Çalışanlarımıza kademe ve iş ailesi bazlı sunmuş olduğumuz ücret ve yan menfaatlar;

* Yılda 12 brüt maaş ve 4 brüt maaş ikramiye olmak üzere toplam 16 brüt maaş,
* Ferdi kaza ve hayat sigortası,
* Özel sağlık sigortası,
* Şirket katkılı bireysel emeklilik,
* Yemek ve ulaşım hizmetlerinden oluşmaktadır.

Sosyal Sorumluluklarımız
Hayal Ortakları

Temsalılar kendi aralarında oluşturdukları fonla, Köy Okullarına destek oluyor. Köy Okulları ile başlayan desteğin zamanla daha geniş alana yayılması planlanmaktadır. TEMSA Çalışanları bu projeyle sosyal sorumluluk anlamında ne kadar duyarlı olduklarını ortaya koymaktadır.

Kariyerde Engelleri Kaldırdık

Temsa dinamİK İnsan Kaynakları ekibi olarak "Kariyerde Engelleri Kaldırdık" projesini başlattık. Projemizdeki amacımız Engelin Kariyer için engel olmadığını göstermek ve Engelli istihdamında bakış açısını değiştirebilmek ve toplumsal anlamda farkındalık yaratabilmek.

İş’te Eşitlik

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın himayesinde, Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin katılımıyla kurulan İş’te Eşitlik Platformuna Temsa olarak destek vermekteyiz.
Çalışma hayatında kadın istihdamının artırılması ve çalışma koşulların iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımızı İş’te Eşitlik kapsamında sürdürmekteyiz.

» İşte Eşitlik Bildirgesi » Biz de Varız BildirgesiMutluluk Ajandası
Spor Aktiviteleri
Temsa fabrika alanı içerisinde yer alan spor tesislerinde her yıl Temsalıların katılımıyla turnuvalar düzenlenmektedir.
* Futbol Turnuvası
* Basketbol Turnuvası
* Tenis Turnuvası
* Masa Tenisi Turnuvası
* Voleybol Turnuvası


Şirketlerarası Aktiviteler
Şirketlerarası organizasyonlarda fairplay çerçevesinde Temsa bayrağını her zaman en yukarı taşımak için yarışırız.
* Dragon Fest
* Business Cup
* Şirketlerarası Koşu Organizasyonları


Happy Hour
Bizim için özel her anımızı kutlamayı alışkanlık haline getiririz. Bu anları Happy Hour etkinliği olarak değerlendirir ve bir araya gelmek için neden yaratırız.

Temsa Clubs
Bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler gerçekleştirebilmek için yeteneklerimize ve hobilerimize uygun kulüpler oluştururuz. Sosyal yönlerimizi ön plana çıkarmak için birbirimizi teşvik ederiz.


Staj
3 farklı staj uygulamamız bulunmaktadır:
* Meslek Lisesi Stajı
* Yaz Stajı
* İşyeri Eğitim Stajı

3308 sayılı kanun gereği Meslek Lisesi öğrencilerine haftada 3 gün işyerimizde staj imkanı sağlanmaktadır. Üniversitelerin zorunlu staj kapsamında olan, tercihen Bilgisayar, Makine,  Otomotiv, Elektrik-Elektronik, Endüstri, Mekatronik, Malzeme Bilimi ve Metalurji Mühendisliği ile İmalat bölümlerinde okumakta olan 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yaz staj imkânı (Haziran-Temmuz / Ağustos-Eylül) sağlanmaktadır.

Protokolümüz bulunan Üniversiteler ile proje bazlı çalışmalar için kış dönemi İşyeri Eğitim Stajı imkânı verilmektedir.

Zorunlu Üniversite Staj başvuruları her yıl 1 Ocak - 31 Mart tarihleri arasında ik.temsa.com.tr websitemiz üzerinden alınmaktadır.
İşe Alım
Strateji ve hedeflerimiz doğrultusunda, personel ihtiyaçlarımıza ve pozisyonun niteliklerine en uygun adayları Temsa Ailesine kazandırmak üzere işe alım süreçlerimizi gerçekleştirmekteyiz. Adaylarımızın özellikle Temsa misyonu, vizyonu, değerleri ve şirket kültürüne uygun yetkinliklere sahip olmaları, motivasyonu yüksek, gelişime ve değişime açık, özgüveni yüksek, iyi eğitimli, yaptığı işte fark yaratacak nitelikte olması bizim için önemlidir.

Başvuruları değerlendirilip özgeçmişleri olumlu bulunan adaylara;
*Kişilik envanteri,
*Yabancı dil testi,
*Uygulama sınavı / Mekanik algı ve teknik testler yapılır.

Testler sonucunda olumlu bulunan adaylar ilgili bölüm yöneticileri ve insan kaynakları bölümü tarafından mülakata alınır. Mülakatı olumlu olan adaylara iş teklifi yapılır.

Temsa Ailesine yeni katılan çalışma arkadaşlarımızın adaptasyon sürecini hızlı ve verimli bir şekilde geçirebilmeleri, şirket kültür ve değerlerine uyum sağlayabilmeleri için oryantasyon sürecimiz devreye girer.İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, Çevre ve Sürdürülebilirlik Eğitimi, Teknik ve Şirket Kültürü Eğitimleri, Süreç ve Tesis Tanıtımı, Oryantasyon Mentorluğu Programı, Temsa’ya Hoşgeldiniz günü organizasyonu ile oryantasyon programımız uygulanır.