Deneme Açıklama Deneme Açıklama1
Hakkımızda

TEMSA, kendi markası ile otobüs ve midibüs segmentinde üretim ve ihracat yapan Türkiye’nin 

önde gelen otomotiv şirketlerinden biridir. TEMSA Adana Üretim Tesisi, 4.500 adet otobüs ve midibüs, 6.000 adet hafif kamyon olmak üzere yılda tek vardiyada, toplam 10.500 adet araç üretim kapasitesine sahiptir. 


TEMSA’nın Adana Üretim Tesisi, toplam 510 bin m2’lik alana kuruludur. TEMSA’nın çok çeşitli ürün gamına sahip olması, müşterilerinin değişen şartlara göre ürün seçebilmesine ve filolarını yeni yolcu ihtiyaçları ve seyahat eğilimlerine göre adapte etmesine yardımcı olmaktadır. TEMSA Adana Üretim Tesisi’nde, Safir ve Maraton şehirlerarası yolcu ve turizm otobüsleri, Prestij ve Opalin midibüsleri ile özellikle şehir içi toplu taşımacılık için geliştirilen Avenue otobüsler, ayrıca Amerika için TS45, TS35, TS30, TS35E ve Avrupa için Avenue, HD, Maraton LD, Midi Coach segmentinde ise MD9 ve MD7 otobüsleri üretilmektedir.

Kendi mühendisliği ve oluşturduğu “know-how” ile TEMSA, ürünlerini, Türkiye’ye ilaveten dünyanın ileri gelen pazarlarına da sunmaktadır. Kalitesi ile ayırt edilen TEMSA’nın, marka bilinirliği Fransa ve Belçika’da yüzde 100, Almanya’da ise yüzde 95 oranındadır.

TEMSA, ürünlerini 66 farklı ülkeye ihraç etmektedir. Sadece Fransa’da, 5 bin adedin üzerinde TEMSA markalı otobüs yollardadır. Fransa dışında Almanya, İtalya, Avusturya, İsveç, Litvanya ve Benelux ülkeleri Avrupa’daki önemli pazarlar olup, çeşitliliğini artırdığı ürün gamı ile TEMSA, ABD’deki pazar payını hızla artırmaktadır.

TEMSA; stratejisini, müşterilerin değişen ihtiyaçlarına karşılık verebilen doğru ürünleri geliştirmek, üretimde modüler yaklaşım uygulamak ve çok iyi tasarlanan ve en yüksek kalite seviyesinde otobüsler üretmek üzere belirlemiştir.TEMSA, ürünlerinin kalitesine, güvenilirliliğine ve uzun ömürlü olmasına çok önem vermektedir. Şirketin değer ve kaliteye olan tutkusu sebebiyle, TEMSA parçalarını dünyanın lider üreticilerden temin etmekte ve bu da müşterilerine daha az için çok daha fazla değer yaratan TEMSA’yı, otobüs alanında uzmanlaştırmaktadır.

Smart Mobility

 Akıllı teknolojiler hayatı inanılmaz bir noktaya getirdi. Yılların deneyimiyle biz de akıllı teknolojiyi yolculuklara taşıyor, yolumuza Smart Mobility mottosuyla devam ediyoruz. 


Artık akıllı teknolojiler, fark yaratıyor ve bu teknolojiler hayata ekonomik çözümler sunuyor. Örneğin yerel yönetimler, hizmetlerini akıllı toplu ulaşım çözümleriyle farklılaştırıyor ve ekonomikleştiriyor. Bu yolculuklar belediye hizmetlerine değer katan unsurların başında geliyor. Bununla birlikte araç parçalarının teknoloji ile mükemmel birleşimi en uygun işletme maliyetini beraberinde getiriyor. Akıllı teknolojiler, şoförlere ve yolculara daha güvenli ve daha konforlu yolculuklar sağlıyor.

İşte bu nedenlerle biz akıl dolu yeni modellerimizle ve yeni teknolojilerle geleceğin yolundayız.

ÇALIŞAN SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ ve ÇEVRE (ÇSG-Ç) POLİTİKAMIZ

Hedefimiz, insanlara ve çevreye zarar vermeden müşterilerimizin güvenle kullanacağı kaliteli ürünleri üretmektir.

 

Tesisimizde bulunan veya faaliyetlerimizden etkilenen ve Temsa için çalışan herkes, ÇSG-Ç’nin doğru bir şekilde uygulanmasından sorumludur.

 

Bizim için fabrikamızda bulunan herkesin sağlığı, emniyeti ve güvenliği işimizin başarısı için büyük önem taşımaktadır.

 

Faaliyetlerimizde, çevre dostu ve risk yaratmayan yeni teknolojiler kullanıp, geri dönüşüm ve geri kazanım anlayışı ile atık, emisyon, deşarjları azaltıp, enerjiyi verimli kullanarak operasyonlarımızın çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkilerini azaltmaya devam edeceğiz.

 

Bizler :

• Operasyon faaliyetlerimizi sürekli olarak riskleri azaltacak ve performansımızda gelişme kaydedecek şekilde sistematik olarak yöneteceğiz.

• Tüm geçerli yasal şartlara, şirket politika ve uygulama yöntemlerine uyacağız.

• Performansımızı en üst düzeyde tutarak sürekli geliştireceğiz.

• ÇSG-Ç performansımızın gelişmesine katkıda bulunanları takdir edeceğiz.

• Güvenli bir çalışma ortamı sağlayarak tüm çalışanlarımızı ailelerine sağlıklı olarak teslim edeceğiz.

• Organizasyonumuzun liderliğini, kapasitesini ve yeteneklerini geliştirerek, performansımızı sürekli ileriye taşıyacağız.

• ÇSG-Ç iş planlarımızın ölçülebilir hedefleri olacak ve çözüm odaklı çalışacağız. Hepimiz bu hedeflere ulaşmayı taahhüt ediyoruz.

Hasan YILDIRIM

TEMSA BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Temsa Ulaşım Araçları San. ve Tic. A.Ş.’nin sahip olduğu bilgi varlıkları, bilgiyi üretme, işleme ve sunma olanakları ile birlikte şirketin en önemli değerleridir. Temsa Ulaşım Araçları San. ve Tic. A.Ş.’nin, kurumsal işlevlerini yerine getirmek için gereksinim duyduğu bilgi varlıklarının gizliliğinin uygun şekilde sağlanması, içeriğinin doğru olması ve gereksinim duyulduğu anda yetkili kişiler tarafından ulaşılması Temsa Ulaşım Araçları San. ve Tic. A.Ş. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin ana hedefidir.

Temsa Ulaşım Araçları San. ve Tic. A.Ş. Yönetimi; şirketin iş süreçleri ile ilgili bilişim ve bilişim etkileşimli bilgi varlıklarının belirlenmesi, varlıkların güvenlik sınıflarının atanması, varlıklara ait tehdit ve korunmasızlıkların tespit edilmesi, her bir varlığın güvenlik risklerinin hesaplanması, bunların derecelendirilmesi, bu risklerin kabul edilebilir seviyeye indirilmesi için, gerekli güvenlik önlemlerinin planlanması, devreye alınması ve tekrar gözden geçirilerek sürekliğinin sağlanması için ISO/IEC 27001 Standardını uygulamaya karar vermiştir.

Temsa Ulaşım Araçları San. ve Tic. A.Ş. yönetimi; ISO27001 Standardı gereklerini ve kontrolleri uygulamak üzere Bilgi Güvenlik Yönetim Kurulu oluşturmuştur. Bilgi Güvenlik Yönetim Kurulu bilgi güvenlik politika, prosedür ve eklerinin hazırlanması, tüm çalışanların bilgi güvenliği konusunda eğitilmesi, Risk yönetimi kapsamında gerekli güvenlik önlemlerinin planlanmasından, uygulamaya konulmasından, kontrol edilmesinden ve kontrol sonuçlarına göre gerekli önlemleri alarak sistemin işletilmesinden sorumludur.

Kurulan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, şirketin temel faaliyetini destekler, şirketin temel faaliyet alanlarında ve bu faaliyet alanlarını yürütmek üzere oluşturulan destek birimlerinin faaliyetlerinin her türlü hukuka, yasal, düzenleyici ya da sözleşmeye tabi yükümlülüklere, her türlü güvenlik gereksinmelerine ilişkin ihlalleri önlemek üzere gerekli politika, prosedür ve talimatlarını içerir ve yeni gereksinimlere göre güncellenebilir niteliklerde hazırlanması ve sürdürülmesi, Temsa Ulaşım Araçları San. ve Tic. A.Ş. üst yönetimi adına BGYS Kurulunun yönetim ve sorumluluğundadır.

Temsa Ulaşım Araçları San. ve Tic. A.Ş. bağlı bulunduğu Sabancı Holding’in topluluk çalışanlarına yönelik bilgi portalinde yer alan Bilgi Güvenliği Politikasını benimser.

Tüm Temsa Ulaşım Araçları San. ve Tic. A.Ş. çalışanları ve Temsa Ulaşım Araçları San. ve Tic. A.Ş.'ye ait işyerlerinde Temsa Ulaşım Araçları San. ve Tic. A.Ş. adına iş yapan yüklenici firma çalışanları hazırlanan Bilgi Güvenlik Politika, Prosedür ve Talimatlarına uymakla yükümlüdür. 

Temsa Ulaşım Araçları San. ve Tic. A.Ş. yönetimi, şirketin güvenilirliğini ve şirketin kurumsal imajını korumak, şirketin temel ve destekleyici iş süreçlerinin kesintisiz yürütülmesini sağlamak üzere oluşturulan Bilgi Güvenlik Yönetim Sistemi gereklerinin yerine getirilmesi için gerekli desteği sağlamayı beyan eder. desteği sağlamayı beyan eder.